FIBER PUBLIC 80M

Gói cước Fiber Public

– Là gói cước Internet cáp quang FTTH duy nhất dành cho quán Game, sử đụng cho 10 – 30 máy tính.

Miễn phí đại lý dịch vụ Internet Công Cộng

– Tốc độ truy cập: 80 Mbps

– Tốc độ download và upload cam kết quốc tế: 1.792 Kbps

– Cước hàng tháng nguyên giá: 3.000.000 đồng/tháng.

– Cước hàng tháng khuyến mại: 1.500.000 đồng/ tháng.

– Thiết bị kèm theo: FTTH gateway, Converter, Module quang, có Wifi.

– Hình thức thanh toán: