Chuyển Gói Dịch Vụ

1- Chuyển gói cước cùng loại (cùng dịch vụ: cùng ADSL, FTTH ):

 

 

-Bảng phí:

 

– Điều kiện áp dụng:
• Khách hàng chỉ được chuyển đổi gói dịch vụ 02 lần/năm (không giới hạn thời gian sử dụng)
• Tại một thời điểm khách hàng chỉ được áp dụng 1 chương trình khuyến mãi, số tiền khuyến mãi được trừ vào cước sử dụng hàng tháng, mỗi tháng 50.000 VNĐ (chưa VAT)
• Khách hàng phải thanh toán cước đến thời điểm đăng ký chuyển đổi
• Không áp dụng chuyển gói dịch vụ sang các gói dịch vụ đã ngưng cung cấp tại thời điểm hiện hành hoặc các gói dịch vụ không cho áp dụng tại từng khu vực