Mua Thêm Thiết Bị

1- Mua thiết bị với giá niêm yết

Khách hàng đến các Quầy giao dịch của FPT Telecom để được tư vấn và mua trực tiếp

Tất cả Khách hàng của FPT Telecom đều có thể mua mới thiết bị theo giá niêm yết
– Thủ tục cần thiết:
Cá nhân: CMND của chủ hợp đồng/ Hộ chiếu của người nước ngoài và Hợp đồng (nếu có)
Doanh nghiệp: giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu và Hợp đồng (nếu có)
– Bảng giá niêm yết:

-Bảo hành: Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng (Riêng Remote STB, nguồn bảo hành 1 tháng)

2- Mua thiết bị với giá ưu đãi

Khách hàng đến các Quầy giao dịch FPT Telecom để được hướng dẫn và mua trực tiếp

A- MUA MODEM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI:
– Đối tượng áp dụng:
• Khách hàng có thiết bị hỏng muốn có thiết bị thay thế
• Khách hàng đổi thiết bị có tính năng cao hơn (VD: Modem 1 port -> Modem 4 port)
• Khách hàng muốn đổi thiết bị mới
– Thủ tục:
• CMND chủ Hợp đồng/ Hộ chiếu của người nước ngoài và Hợp đồng (nếu có)
• Khách hàng phải mang Modem và Adapter đến các văn phòng giao dịch của FPT Telecom
• FPT thu hồi thiết bị cũ, thiết bị này phải trung MAC với số MAC Online trên hợp đồng của khách hàng
– Điều kiện áp dụng:
• Áp dụng với Khách hàng Cá nhân
• Mỗi Khách hàng chỉ được ưu đãi 01 lần/ năm
• Khách hàng phải cam kết sử dụng thêm 12 tháng
– Bảo hành:
• Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng

 

B- MUA STB VỚI GIÁ ƯU ĐÃI:

– Thủ tục: CMND chủ hợp đồng/ hộ chiếu của người nước ngoài và hợp đồng (nếu có)

– Điều kiện áp dụng: Khách hàng cá nhân đang sử dụng đường truyền của FPT
– Bảng giá thiết bị: Call

• Trong mọi trường hợp kích hoạt STB đều không thu phí kích hoạt STB

– Bảo hành: Thời gian bảo hành STB: 12 tháng